Company News

କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

 • New departure of Shida Carbon-Groundbreaking Ceremony of Shida Carbon’s 40,000MT/year Anode Material Graphitization Project

  ଶିଡା କାର୍ବନ୍ର 40,000MT / ବର୍ଷର ଆନାଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଗ୍ରାଫିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶିଡା କାର୍ବନ୍-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡବ୍ରେକିଂ ସମାରୋହର ନୂତନ ବିଦାୟ |

  ଏପ୍ରିଲ୍ 13, 2022 ରେ, ଶିଡା କାର୍ବନ୍ର 40,000 ଟନ୍ / ବର୍ଷ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆନାଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଗ୍ରାଫିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଭୂମିପୂଜନ ସମାରୋହ ଡେଚାଙ୍ଗରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ବେସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |ଶିଦା କାର୍ବନ୍ ଏବଂ ଏହାର ମାତା କମ୍ପାନୀ- ଜୋଙ୍ଗଜାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ic ତିହାସିକ ଦିନ, ଏବଂ ଏକ histor ତିହାସିକ ଦିନ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • New Project Launched in Feb, 2022

  ଫେବୃଆରୀ 2022 ରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା |

  ଫେବୃଆରୀ 2022 ଶେଷରେ, ଶିଡା କ୍ୟାବନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହାର ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆନାଡ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରାଫିଟାଇଜେସନ୍ରେ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଇନାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ Lith ୁଥିବା ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶିଳ୍ପକୁ ବାର୍ଷିକ 70,000 ମିଟର ଗ୍ରାଫିଟାଇଜଟନ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ |ବିଗତ ସେବାୟତ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ, ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ s ଦେଖୁଥିଲୁ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Opening Ceremony of Shida College

  ଶିଡା କଲେଜର ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ |

  ଶିଡା କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶିଡା କଲେଜ ହେଉଛି ଆମର ମାତା କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ କର୍ପୋରେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ - ଜୋଙ୍ଗଜାନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶାଖା |ଜୋଙ୍ଗଜାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଶିଡା କାର୍ବନ୍ର ମାତା କମ୍ପାନୀ ଯିଏ କୋଅପରେଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Shida Carbon moves to the new headquarter in Chengdu,China.

  ଶିଡା କାର୍ବନ୍ ଚେଙ୍ଗଡୁ , ଚାଇନାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଆସିଛି |

  10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନମ୍ବର 47 ୟୋଙ୍ଗଫେଙ୍ଗ ରୋଡରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଡା କାର୍ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦାବିରେ ଚେଙ୍ଗଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି |ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହାଇ-ଟେକ୍ d ରେ ଅବସ୍ଥିତ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • Successful trial of UHP700/2700 on Shijiazhuang Steel- HBIS Group

  Shijiazhuang ଇସ୍ପାତ- HBIS ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ UHP700 / 2700 ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ |

  UHP700 / 2700 ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, Shijiazhuang Steel ର 150mt D / C ଆର୍ ଫର୍ଣ୍ଣେସରେ ଯାହା HBIS ଗ୍ରୁପ୍ ର ଏକ କାରଖାନା |(2020 ରେ ବାର୍ଷିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦ୍ worldwide ାରା ବିଶ୍ worldwide ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି।) ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ...
  ଅଧିକ ପଢ